DPS Jaipur

Class Teachers

Pattern Image

Class Teachers

 
 
 
S.No. Class Class Teacher
1 Pre Nursery Navleen Kaur Marwah
2 Nursery V Pawani
3 Prep A Himanshi Sehgal
4 Prep B Namita Chaturvedi
5 1A Priyanka Agarwal
6 1B Anupama Sharma
7 2A Priyanka Singh Chauhan
8 2B Deepjyot Tiwari
9 2C Vartika Dabi
10 3A Chhail Kanwar
11 3B Manju Sharma
12 3C Anjali
13 4A Bhumika Punia
14 4B Monika Singhal
15 4C Pooja Bhargava
16 5A Devika Kapila
17 5B Simran Kaur
18 5C Roopam Gera
19 6A Soni Sharma
20 6B Renu Singh
21 6C Monika Shrivastava
22 6D Shraddha Tiwari
23 7A Renu Bhargava
24 7B Pooja Nair
25 7C Rashu Gangwal
26 7D Seema Parmar
27 8A Rashmi Soral
28 8 B Neha Kapila
29 8 C Smita Pareek
30 8 D Anita Chaudhary
31 8 E Devesh Kanwar
32 9A Paale Verma
33 9 B Rashmi Sharma
34 9 C Yogendra Sharma
35 9 D Madhvi Mathur
36 9 E Priti Nanda
37 9 F Priyanka Soni
38 10A Ankita Misra
39 10 B Neha Awasthi
40 10 C Shweta Chaudhary
41 10 D Rashmi Meel
42 10 E Shweta Mathur
42 10 F Ritu Khandelwal
43 11A Mini Verma
44 11 B D Lazer
45 11 C Priti Nautiyal
46 11 FIITJEE Jimmy Thomas
47 11 D Parul P
48 11 E Varsha Rai
49 11 F Anju Pandey
50 11 G Deepti Gupta
51 12A Varsha Yadav
52 12 B Sujata Singh
53 12 FIITJEE Mukta Raj Shukla
54 12 D Sruti Raha
55 12 E Roy N
56 12 F Manju Sood
57 12 G Kavita Bhati
57 12 H Rukmani Hazari