Best School in Jaipur

Class Teachers

Pattern Image

Class Teachers

 
 
 
S.No. Class Class Teacher

1

Pre Nursery

Navleen Kaur Marwah

2

Nursery A

Namita Chaturvedi

3

Nursery B

Prerna Gupta

4

Prep A

Himanshi Sehgal

5

Prep B

V Pawani

6

1A

Manjari Sharma

7

1B

Priyanka Agarwal

8

2A

Juhi Manik

9

2B

Anupama Sharma

10

2C

Vartika Dabi

11

3A

Devika Kapila

12

3B

Roopam Gera

13

3C

Bhumika Punia

14

4A

Pooja Bhargava

15

4B

Neha Tak

16

4C

Monika Singhal

17

5A

Rashu Gangwal

18

5B

Chhail Kanwar

19

5C

Simran Kaur

20

6A

Renu Singh

21

6B

Shraddha Tiwari

22

6C

Monika Shrivastava

23

7A

Seema Parmar

24

7B

Soni Sharma

25

7C

Renu Bhargava

26

7D

Anita Chaudhary

27

8A

Rashmi Soral

28

8 B

Neha Kapila

29

8 C

Pooja Nair

30

8 D

Smita Pareek

31

9A

Ritu Khandelwal

32

9 B

Neha Awasthi

33

9 C

Rashmi Sharma

34

9 D

Shweta Chaudhary

35

9 E

Anushree Bohra

36

9 F

Aakash Godara

37

10A

Devesh Kanwar

38

10 B

Rashmi Meel

39

10 C

Yogendra Sharma

40

10 D

Madhvi Mathur

41

10 E

Shweta Mathur

42

10 F

Priyanka Soni

43

11A

Sruti Raha

44

11 B

Meena Bhargava

45

11 C

D Lazer

46

11 D

Rukmani Hazari

47

11 E

Varsha Rai

48

11 F

Manju Sood

49

11 G

Roy N

50

11 H

Priti Nanda

51

12A

Mini Verma

52

12 B

Varsha Yadav

53

12 C

Jimmy Thomas

54

12 D

Parul P

55

12 E

Vijay Kumar Sharma

56

12 F

Anju Pandey

57

12 G

Kavita Bhati