DPS Jaipur

Class Teachers

Pattern Image

Class Teachers

 
 
 
S.No. Class Class Teacher
1 Pre Nursery Navleen Marwah
2 Nursery V Pawani
3 Prep A Himanshi Sehgal
4 Prep B Namita Chaturvedi
5 1A Priyanka Agarwal
6 1B Anupama Sharma
7 2A Priyanka Singh Chouhan
8 2B Deepjyot Tiwari
9 2C Vartika Dabi
10 3A Chhail Kanwar
11 3B Manju Sharma
12 3C Anjali 
13 4A Bhumika Punia
14 4B Monika Singhal
15 4C Pooja Bhargava
16 5A Devika Kapila
17 5B Ruchi Saxena
18 5C Roopam Gera
19 6A Soni Sharma
20 6B Renu Singh
21 6C Beena Pillai
22 6D Aashima Shukla
23 7A Renu Bhargava
24 7B Pooja Nair
25 7C Rashu Gangwal
26 7D Seema Parmar
27 8 A Rashmi Soral
28 8 B Neha Kapila
29 8 C Smita Pareek
30 8 D Anita Chaudhary
31 8 E Devesh Kanwar
32 9 A Paale Verma
33 9 B Rashmi Sharma
34 9 C Madhavi Sinha
35 9 D Madhvi Mathur
36 9 E Pritinanda Pattnayak
37 9 F Kamal Nayan Sharma
38 10 A Pooja Khinchi
39 10 B Neha Awasti 
40 10 C Shweta Chaudhary
41 10 D Rashmi Meel
42 10 E Shweta Mathur
43 10 F Ritu Khandewal
44 11A Mini Verma
45 11B Richa Sharma
46 11C Priti Nautiyal
47 11D Anju Pandey
48 11E Rukmani Hazari
49 11F Parul P
50 11G Varsha Rai
51 12 A Varsha Yadav
52 12 B Sujata Singh
53 12 FIITJEE Mukta Raj Shukla
54 12 D Shruti Raha
55 12 E Roy N
56 12 F Manju Sood
57 12 G Kavita Bhati
58 12 H Shalini Chaturvedi