DPS Jaipur

DPS Jaipur

DPS Jaipur

Class Teachers

Class Teachers


Home    /    Academics    /    Class Teachers
S.No. Class Class Teacher
1 Pre Nursery Priyanka Singh Chouhan
2 Nursery Anupama Sharma
3 Prep Himanshi Sehgal
4 1A Priyanka Agarwal
5 1B Anupama Sharma
6 2A Priyanka Singh Chouhan
7 2B Deepjyot Tiwari
8 3A   Roopam Gera
9 3B   Vinita Pandey
10 3C Pooja Bhargava
11 4A   Neelam Saxena
12 4B   Manju Sharma
13 4C   Aarti Verma
14 5A   Renu Bhargava
15 5B   Khushboo Khandelwal
16 5C   Beena Pillai
17 6A   Soni Sharma
18 6B   Smita Pareek
19 6C   Seema Parmar
20 6D Nipuna Jain
21 7A   Anita Choudhary
22 7B   Neha Kapila
23 7C   Puneet Krishna Sharma
24 7D   Veenu Bhati
25 8 A   Devesh Kanwar
26 8 B   Anushri Pareek Bohra
27 8 C   Rashmi Soral
28 8 D   Hinna Raisinghani
29 8 E   Neha Awasthi
30 9 A   Pooja Kheenchi
31 9 B   KamalNayan Sharma
32 9 C   Shweta Choudhary
33 9 D   Rashmi Meel
34 9 E   Shweta Mathur
35 9 F Ritu Khandelwal
36 10 A Preeti Nanda Pattnayak
37 10 B Madhavi Mathur
38 10 C Varsha Rai
39 10 D Gaurav Gehlot
40 10 E Yogendra Sharma
41 12 A Ram Keswani
42 12 B Varsha Yadav
43 12 C Swati Dhawan
44 12 D Manju Sood
45 12 E Mukta Raj Shukla
46 12 F Rukmani Hazari
47 12 G Kavita Bhati