DPS Jaipur

DPS Jaipur

DPS Jaipur

Class Teachers

Class Teachers


S.No. Class Class Teacher
1 Pre Nursery Navleen Marwah
2 Nursery V Pawani
3 Prep Himanshi Sehgal
4 1A Priyanka Agarwal
5 1B Anupama Sharma
6 2A Priyanka Singh Chouhan
7 2B Deepjyot Tiwari
8 3A   Roopam Gera
9 3B   Vinita Pandey
10 3C Pooja Bhargava
11 4A   Deepika Kapila
12 4B   Manju Sharma
13 4C   Aarti Verma
14 5A   Renu Bhargava
15 5B   Rashu Gangwar
16 5C   Beena Pillai
17 5D Monika Singhal
18 6A   Soni Sharma
19 6B   Smita Pareek
20 6C   Seema Parmar
21 6D Renu Singh
22 7A   Anita Choudhary
23 7B   Neha Kapila
24 7C   Puneet Krishna Sharma
25 7D   Veenu Bhati
26 8 A   Devesh Kanwar
27 8 B   Anushri Pareek Bohra
28 8 C   Rashmi Soral
29 8 D   KamalNayan Sharma
30 8 E   Ashima Shukla
31 9 A   Pooja Kheenchi
32 9 B   Neha Awasthy
33 9 C   Shweta Choudhary
34 9 D   Rashmi Meel
35 9 E   Shweta Mathur
36 9 F Ritu Khandelwal
37 10 A Preeti Nanda Pattnayak
38 10 B Madhavi Mathur
39 10 C Varsha Rai
40 10 D Rashmi Sharma
41 10 E Yogendra Sharma
42 11A Jyoti Bangia
43 11B Sujata Singh
44 11C Dr. Richa Sharma
45 11D D. Lazer
46 11E Anju Pandey
47 11F Shikha Jaiman
48 11G Kavita BHati
49 12 A Ram Keswani
50 12 B Varsha Yadav
51 12 C Sruti Raha
52 12 D Manju Sood
53 12 E Mukta Raj Shukla
54 12 F Rukmani Hazari
55 12 G Parul P